2016: Aanhoudende groei

SOCOMEC Holding

 

Croissance 2016 Socomec Holding

Groei
  Omzet (M€)
  Personeel

 

 

Résultat d'exploitation 2016 Socomec Holding

Bedrijfswinst (EBIT)
In M€
In % van omzet

Nettowinst
  In M€
  In % van omzet

 

Financement 2016 Socomec Holding

Bedrijfsfinanciering
  Eigen vermogen (M€)
  % verhouding vreemd/eigen vermogen

 

Een gemengde economische omgeving

Het verslagjaar toont geen echte breuk met voorgaande jaren: de groei van de wereldeconomie bleef stabiel op 3% en tegen het eind van het jaar tekende zich een versnelling af. Hoewel het herstel achterbleef bij de verwachtingen, bleek het bestand tegen de vertraging in China en de schokken van de Brexit, de verkiezing van Trump en het referendum in Italië. Ondanks een versnelling in het laatste kwartaal bleef de groei in Frankrijk in 2016 steken op 1,1%, wat lager was dan verwacht (1,4%).

Een heel behoorlijke prestatie

Gelet op deze context heeft de SOCOMEC Groep (SOCOMEC en E'NERGYS) in 2016 een heel behoorlijke prestatie neergezet, met een omzet van 491 M€, tegen 471 M€ in 2015, een stijging van 4,2% voor een nettowinst van 24,7 M€ (5,0%) tegen 21,6 M€ (4,6%) in 2015. Het eigen vermogen bedroeg 213 M€, tegen 200 M€ in 2015, met een overwegend positieve liquiditeitspositie van 66 M€, tegen 62 M€ in 2015.
SOCOMEC, de belangrijkste industriële en historische activiteit van de groep, noteerde een geconsolideerde omzet van 481 M€ in 2016, een toename van 3% (5% exclusief wisselkoersen) voor een bedrijfswinst (EBIT) van 7,8% (8,4% bij eenzelfde wisselkoers als 2015) tegen 8,5% in 2015, en een nettowinst van 5% (4,8% in 2015).
In de geopolitiek nog altijd moeilijke context van de regio Afrika en Midden-Oosten daalde de groei met 5%, terwijl Europa een groei van 2% liet zien; vooral dankzij India en ondanks China nam de groei in Azië toe met 7%, terwijl Noord-Amerika net als in 2015 een sterke groei van 11% noteerde.
De zakelijke lijn Conversie van Kritiek Vermogen, waartoe sinds 2015 ook Energieopslag behoort, groeide met 4%, inclusief 13% voor Expert Services. Na de sterke stijging in 2015 verloor Vermogensregeling & -veiligheid in 2016 met een resultaat van -1% iets aan kracht. Tot slot maakte de zakelijke lijn Energieefficiëntie een stijging van 10% door, met name dankzij het spectaculaire succes van het Digiware meetsysteem en de overname in juli 2016 van ALGODUE, een middelgrote Italiaanse fabrikant met een jaaromzet van 5 M€.

Duurzame dynamiek

Naast de opname van ALGODUE binnen de Groep verwierf SOCOMEC in 2016 35% van het aandelenkapitaal van Full Link, het in Hongkong gevestigde bedrijf dat al sinds jaar en dag voor de onderneming fungeert als distributeur in China. Dit volgde op de overname van het Zwitserse UPS Technologies aan het eind van 2015.
E'NERGYS, de dienstendivisie die twee jaar geleden door de Groep in het leven is geroepen om het traditionele dienstenaanbod aan onze klanten uit te breiden (met name door beter in te spelen op actuele veranderingen zoals de energietransiatie en de digitale revolutie), is dit jaar echt belangrijk geworden. Deze divisie is sterk gegroeid als gevolg van de toevoeging van vier nieuwe ondernemingen (M'GYS, UTILITIES PERFORMANCE, GENERSYS, AGORA/CALYCE), waarmee een groep van zes bedrijven is ontstaan die deskundig zijn in energieprestatie en de optimalisering van de watercyclus en die goed zijn voor een geconsolideerde omzet van 32 M€ en ongeveer 230 medewerkers.

 

De juiste strategie, de juiste middelen en de vastbeslotenheid om te slagen

Onze belangrijkste doelstelling voor 2016, namelijk dezelfde winstgevende groei door te zetten, is gerealiseerd. Zoals altijd wachten ons tal van onzekerheden maar we hebben het zelf in de hand om 2017 tot een groot succes te maken voor wat betreft financiële gezondheid, dynamiek, heldere doelstellingen, inzet en het kaliber van onze medewerkers. Het doel van 507 M€ voor onze omzet in 2017 (een toename van 5,6% voor een EBIT van 8%) is in zicht. Dat geldt ook voor onze ambitie om de prestatie van onze concurrenten te benaderen door te streven naar een EBIT van 10% in 2020, exclusief overnamen!