sgys_059_a_047_pro_jpg

SURGYS RS-3, mA-3, TEL-3

Zwakstromen voor datanetten en telecommunicatie

Voor de bescherming tegen doorgaande overspanningen die bij netten horen voor telecommunicatie en datatransmissie, bevat het gamma SURGYS 3 modellen bliksembeveiliging :
• SURGYS RS-3
• SURGYS mA-3
• SURGYS TEL-3