iPDU: Ethernet Interface

Model van het apparaat*  :
 
Vermogen van het apparaat*  :
 
Besturingssysteem voor deze applicatie*  :
 
 
Bewaking op afstand applicatie (indien gebruikt)  :
 
Land  :
 

LICENTIECONTRACT* (juridische voorwaarde)
Auteursrecht:
De informatie hierin is niet bindend en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De softwarefabrikant is tot niets verplicht met deze informatie. De beschreven software is ter beschikking gesteld op basis van een licentiecontract en een verplichting tot geheimhouding (d.w.z. een verplichting om het materiaal van de software niet verder te publiceren).
De koper mag ��n enkele kopie van het softwaremateriaal maken voor back-updoeleinden. Er mogen geen delen worden doorgegeven aan derden, noch elektronisch, noch mechanisch, noch door fotokopie�n of vergelijkbare middelen, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de softwarefabrikant.
Het auteursrecht van de Europese Unie is van kracht (EU auteursrechten).
Auteursrecht (c) 2002-2003 SOCOMEC UPS, Isola Vicentina, Itali�. Alle rechten voorbehouden.
Beperkte garantie:
Deze software en de ingesloten materialen worden geleverd zonder enige garantie van welke aard dan ook. Het volledige risico inzake de softwarekwaliteit, prestaties van het programma, defectloze media, fabricagefouten, incorrect gebruik van de software of UPS, foutloze documentatie en ingesloten materiaal wordt door de gebruiker aanvaard.
Wij garanderen op geen enkele wijze het correct functioneren van de software en de veiligheid van uw systeem of bestanden, die beschadigd kunnen worden door een mogelijk incorrect functioneren van onze software. Er is geen garantie voor het corrigereren van functies van de software op de besturingssystemen, gegevensverlies of onderbreking van productieprocessen.

Verplicht veld*