Socomec levert innovatieve oplossingen die gericht zijn op de energieprestaties van laagspanningsnetwerken: de Groep helpt zijn klanten om elektrische faciliteiten te ontwerpen die minder energie verbruiken, beter beheerd worden en milieuvriendelijker zijn.

Focus op ecodesign

Naast naleving van de wet- en regelgeving en de milieunormen die gelden voor onze producten, streeft Socomec ernaar om het percentage ecologisch ontworpen producten op regelmatige basis te verhogen. De Groep bereidt zich daarom voor op opname van eco-design in het kader van ISO 14001-certificering.

Het doel van Socomec is om te anticiperen op de primaire behoeften van onze klanten met:

  • veilige producten, waarbij het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt wordt,
  • kosteneffectieve producten, door de energie- en materiaalefficiëntie ervan te verbeteren,
  • recyclebare producten, door te anticiperen op het einde van hun levensduur.

Onze klanten hebben toegang tot informatie over de milieuprestaties van onze producten. Socomec werkt al bijna tien jaar aan eco-verklaringen, de zogenaamde Product Environmental Profiles (PEP), waarin de kenmerken en milieu-effecten van onze producten worden beschreven. Deze verklaringen zijn gecertificeerd door PEP Ecopassport.

Een gezamenlijke inspanning

De medewerkers van de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij dit beleid, zijn zich hiervan bewust en worden gevraagd om innovatie te richten op meer eco-verantwoorde producten. Al vanaf het ontwerpstadium van Socomec-producten blijft het gebruik van milieuvriendelijkere materialen door middel van verantwoorde inkoop een prioriteit voor onze teams.

Verder nemen verschillende Socomec-medewerkers deel aan het standaardiseringswerk van professionele instanties om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van milieugegevens in de sector van de elektrische en elektronische apparatuur te bevorderen.

left
Recycling en terugwinning van producten

Aan het einde van hun levensduur worden onze producten Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): ze bevatten onderdelen die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben, terwijl ze tegelijkertijd grote mogelijkheden bieden voor terugwinning van de materialen waaruit ze bestaan. De Groep verzamelt en recyclet zijn afgedankte producten in samenwerking met de eco-organisatie Ecosystem.

right

Door zijn inzet voor ecodesign en de circulaire economie voldoet Socomec aan de duurzame ontwikkelingsdoelen nr. 7, 9 en 12

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure and Responsible consumption and production
Mensenrechtenbeleid van de Socomec Groep
De Socomec Groep zet zich in voor een nauwgezet beheer van de naleving van mensenrechten, zowel op zijn eigen locaties als in zijn toeleveringsketen.

Lees meer over duurzame ontwikkeling bij Socomec

Beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling
Een verantwoordelijk en maatschappelijk inclusieve Groep die zich inzet voor duu
Inzet voor de ecologische transitie
Socomec hecht grote waarde aan het begrip duurzaamheid
Kiezen voor duurzame leveranciers
Duurzame ontwikkeling staat centraal in het inkoopbeleid van Socomec