Zodra elektrische producten het einde van hun productieve leven bereiken, worden ze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ook wel AEEA genoemd; dit kan een belasting vormen voor het milieu maar heeft tevens een groot potentieel voor recycling. De WEEE-richtlijn 2012/19/EU maakt fabrikanten en andere economische beheerders (importeurs, distributeurs, eindegebruikers enz.) verantwoordelijk voor de toekomst van apparatuur die het einde van de levensduur heeft bereikt.

Als onderdeel van zijn vrijwillige naleving van de Global Compact van de Verenigde Naties en zijn geloftes inzake zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf, zet Socomec zich in om zijn effect op het milieu te minimaliseren. Binnen het kader van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU heeft de Socomec Group stappen gezet om deze richtlijn te implementeren en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van de richtlijn.

 

Wat zijn de voordelen van de WEEE-richtlijn?

De WEEE-richtlijn vormt een kans om ervoor te zorgen dat elektrische installaties een levenseinde krijgen dat het milieu respecteert en voldoet aan de regelgeving.

Productmarkering

Producten van Socomec die onder de WEEE-richtlijn vallen, voldoen vanaf 15 augustus 2018 aan de vereisten ten aanzien van WEEE-markering. De producten zijn gemarkeerd met het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor, conform de Europese norm EN 50419.

Socomec's naleving van de WEEE-richtlijn

Om te voldoen aan zijn verplichtingen als producent is Socomec Nederland partner van WEEE Nederland. Voor meer informatie over de voorwaarden van WEEE-inzameling, kunt u contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens kantoor Socomec B.V.

Duwboot 13
3991 CD HOUTEN
Tel. +31 (0)30 760 0900
Faxnummer +31 (0)30 637 2166
info.nl@socomec.com