Ivan Steyert
Ivan Steyert
CEO

"Onze reputatie is het resultaat van bijna honderd jaar bestaan, erkende technologische deskundigheid en de intermenselijke vaardigheden van de werknemers en partners van het bedrijf. Dit menselijke aspect, begonnen door de oprichters van de SOCOMEC Groep, heeft door de jaren heen de onderliggende waarden van het bedrijf vormgegeven en vormt de leidraad van onze activiteiten: Openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Onze Gedragscode bevestigt onze verantwoordelijkheid. Hierin worden onze eisen ten aanzien van integriteit, naleving van regels en respect voor mensen uiteengezet. De code is opgesteld op basis van duidelijke ethische regels. Hij wordt breed verspreid onder alle werknemers en partners van de Groep en stelt iedereen in staat om elke dag meer initiatieven te nemen om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten.

In een veeleisende en veranderende markt versterkt onze Gedragscode de essentiële vertrouwensband die we moeten onderhouden met alle belanghebbenden van de groep. De Groep zal zijn prestaties blijven verbeteren en zijn duurzaamheid garanderen door middel van het voorbeeldige en onberispelijke gedrag van al zijn werknemers en partners.

Daarom hechten wij zoveel belang aan onze Gedragscode."

Onze Gedragscode

Onze gedragscode geldt voor alle tijdelijke en vaste medewerkers van de SOCOMEC Groep, voor alle leidinggevenden en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven van de SOCOMEC Groep (inclusief directeuren, leden van de Raad van Bestuur, management en toezichthoudende commissies enz.) en voor alle partners van SOCOMEC.

Het biedt een kader voor onze relaties met onze partners en specificeert de methoden voor het implementeren van ons ethische beleid.

 

Download de gedragscode

Mensenrechtenbeleid van de Socomec Groep
De Socomec Groep zet zich in voor een nauwgezet beheer van de naleving van mensenrechten, zowel op zijn eigen locaties als in zijn toeleveringsketen.

Ons waarschuwingssysteem (klokkenluidersysteem)

Hieronder vindt u de procedure voor het verzamelen van meldingen van gedrag dat het algemene belang schaadt of in strijd is met de regels en procedures van de Groep.

Als u deze procedure wilt gebruiken om een incident te melden, volg dan de onderstaande stappen:

  1. Download het formulier hier
  2. Vul het formulier in
  3. Stuur het ingevulde formulier naar de Ethics & Compliance Officers van Socomec, ofwel:

               a. Per e-mail aan ethics@socomec.com 

               b. Per post aan "Référent Ethique et Conformité, 1 rue de Westhouse, 67235 Benfeld, FRANKRIJK"

 

Een van onze Ethics & Compliance Officers zal de ontvangst van uw melding bevestigen en daarna contact met u opnemen.

Beoordeling van partners

Socomec heeft een systeem voor het beoordelen van zijn klanten en leveranciers, om onze inkoop te verbeteren en het risico van een inbreuk op de integriteit te beheersen. Het "World-Check One" platform bewaakt voortdurend de integriteit van alle strategische partners van de Groep voor wat betreft hun betrokkenheid bij verschillende discriminerende handelingen. Er is een commissie ingesteld om deze beoordelingen te bewaken en om gevallen waarin het gedrag van een van onze partners een schending vormt van onze ethische principes aan te pakken.

Inzet voor de ecologische transitie
Socomec hecht grote waarde aan het begrip duurzaamheid
Kiezen voor duurzame leveranciers
Duurzame ontwikkeling staat centraal in het inkoopbeleid van Socomec
Verkleining van de milieu-effecten van onze producten
Eco-ontwerp en energie-efficiëntie van producten