Als productiebedrijf dat al bijna 100 jaar actief is, hecht Socomec bijzonder belang aan het begrip duurzaamheid. Bescherming van mensen en het milieu zit diep verankerd in het DNA van ons bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten worden op een milieubewuste manier uitgevoerd om verdere vervuiling te voorkomen en om verdere verslechtering van de huidige klimaatverandering te vermijden.

Energie-efficiëntie en vermindering van milieu-effecten

Het milieubeleid van Socomec is erop gericht om energie-efficiëntie in het werkveld te bevorderen door de energierekening van onze klanten te verlagen, ons aanbod in de hernieuwbare energiesector uit te breiden en onze productie- en commerciële locaties te voorzien van zonne-energie-installaties.

Daarnaast is ons beleid erop gericht om onze milieu-effecten en koolstofvoetafdruk op de volgende manieren te minimaliseren:

  • Via ISO 14001-certificering van onze productielocaties,
  • Door het energieverbruik in onze fabrieken en verkoopvestigingen te optimaliseren,
  • Door middel van een strikt beheer van ons fabrieks- en kantoorafval,
  • Door rekening te houden met de levenscyclus van onze producten.
Op weg naar 100% ISO 14001-certificering van onze fabriekslocaties

Socomec werkt toe naar ISO 14001-certificering voor al onze fabriekslocaties. Doel: het definiëren en onderhouden van een streng milieubeleid om de milieuprestaties te verbeteren. Locaties worden jaarlijks gecontroleerd en moeten hun milieurisico's beoordelen en een strategie invoeren om deze aan te pakken. Tot nu toe zijn zes productielocaties gecertificeerd. Onze Franse UPS-productielocatie in Huttenheim is tevens ISO 50001-gecertificeerd voor zijn energiebeheer.

left

Energie-efficiënte gebouwen

Socomec streeft naar het opbouwen van een koolstofarme economie: de Groep stimuleert energiezuinige gebouwen, hernieuwbare energie en alle initiatieven die bijdragen aan energiebesparing. Alle nieuwe gebouwen zijn energie-efficiënt. Ze voldoen aan de criteria voor het beperken van energieverbruik. Er worden verschillende soorten technologie gebruikt om te profiteren van hernieuwbare energie. Socomec werkt ook aan het moderniseren van zijn oude gebouwen, zodat ook deze voldoen aan de milieucriteria.

Socomec heeft tevens meters geïnstalleerd in zijn gebouwen om het energieverbruik in real-time te meten, dit op basis van de metingen aan te passen en zo bij te dragen aan een vermindering van het totale energieverbruik.

De Groep heeft bovendien producten uit zijn assortiment "bewaking van vermogen" geïnstalleerd op zijn Franse locaties: deze analyseren het energieverbruik en bewaken de elektrische parameters met betrekking tot energiekwaliteit. Deze industriële prototypeontwikkeling draagt bij tot een betere ontwikkeling van toekomstige toepassingen, gericht op de optimalisering, beschikbaarheid en veiligheid van elektrische energie.

Bevordering van schone mobiliteit

Sinds 2019 heeft Socomec vier elektrische fietsen beschikbaar gesteld om de CO2-emissies te verminderen en het reizen tussen locaties voor medewerkers in de Elzas te vergemakkelijken. Dankzij dit initiatief kunnen medewerkers reistijd besparen en fysieke activiteit ontplooien die makkelijk toegankelijk is.

Onze medewerkers hebben tot nu toe 1175 kilometer afgelegd.

Daarnaast heeft Socomec een beleid ingevoerd ter stimulering van hybride voertuigen voor medewerkers die een bedrijfsauto hebben en wordt er training in milieuvriendelijk rijden gegeven voor verkooppersoneel dat het meest reist.

Inzameling en sortering van gevaarlijk industrieel afval

Industrieel afval wordt waar mogelijk ingezameld, gesorteerd en gerecycled.

Socomec heeft een "afvalprocedure" ingevoerd, waarin regels opgesteld zijn voor het beheren en bewaken van al het afval van productie en opslag, tot en met de verwijdering voor afvalverwerking en afvoer.

Onze medewerkers worden al jaren bewust gemaakt van de noodzaak van het sorteren van afval en de bijbehorende opslagvoorschriften.

Sinds mei 2019 recyclet Socomec biologisch afval van het restaurant van zijn hoofdkantoor in energie en meststof, met hulp van de plaatselijke dienstverlener Agrivalor. In één jaar tijd werd er bijna 14,4 ton biologisch afval ingezameld/teruggewonnen en werd er 2160 m³ biogas geproduceerd, wat weer 9 MWh bio-energie en 13 ton natuurlijke meststof genereerde.

Door zijn inzet voor de bescherming van het milieu voldoet Socomec aan de duurzame ontwikkelingsdoelen nr. 8, 12 en 13

objectifs_deve_dur_EN.jpg
Mensenrechtenbeleid van de Socomec Groep
De Socomec Groep zet zich in voor een nauwgezet beheer van de naleving van mensenrechten, zowel op zijn eigen locaties als in zijn toeleveringsketen.

Lees meer over duurzame ontwikkeling bij Socomec

Beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling
Een verantwoordelijk en maatschappelijk inclusieve Groep die zich inzet voor duu
Kiezen voor duurzame leveranciers
Duurzame ontwikkeling staat centraal in het inkoopbeleid van Socomec
Verkleining van de milieu-effecten van onze producten
Eco-ontwerp en energie-efficiëntie van producten