Duurzame ontwikkeling is een van de vier belangrijkste pijlers van het inkoopbeleid van de Socomec Groep. Werken met verantwoordelijke en betrokken leveranciers en het gebruik van ecologisch verantwoorde grondstoffen is daarom een van de strategische doelstellingen van de Groep.

De "Gedragscode"

 

Elke nieuwe leverancier moet de "Gedragscode” van Socomec ondertekenen. De leverancier belooft de bedrijfsprincipes van Socomoc te respecteren: transparantie, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieubescherming, duurzame inkoop en eerlijke en rechtvaardige handelspraktijken.

 

Download de gedragscode

left
Charter leveranciersrelaties

Sinds 2016 is Socomec nog een stap verder gegaan in zijn relaties met leveranciers. De Groep is een ondertekenaar van het "Charter voor verantwoorde leveranciersrelaties".

Dit handvest, dat gezamenlijk is opgesteld door het Franse Credit Mediation Office en het National Procurement Council (CDAF), moedigt bedrijven aan om een progressieve procedure in te voeren met betrekking tot hun leveranciers, met name kleine en middelgrote ondernemingen. Socomec past deze goede werkpraktijken toe en neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn leveranciers binnen een kader van wederzijds vertrouwen en respect.

right
Voortdurende beoordeling van leveranciers

Naast deze twee documenten, beoordeelt Socomec zijn leveranciers op verschillende terreinen, zoals personeelsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, eerbiediging van de mensenrechten en inzet voor het milieu.

Het Business Partner Integrity-platform bewaakt tevens alle strategische partners van de Groep om discriminerende praktijken te voorkomen. Er is een procedure ingesteld om deze beoordelingen te bewaken en om te gaan met gevallen waarin gebleken is dat de leverancier deze verplichtingen niet nakomt.

left
Beleid ten aanzien van verantwoorde inkoop van mineralen

Socomec koopt mineralen niet rechtstreeks in bij mijnen of smelterijen. In overeenstemming met wetgeving en mensenrechten en overeenkomstig de verwachtingen van onze klanten, eist de Groep niettemin dat zijn directe leveranciers voldoen aan de bestaande regelgeving en alle noodzakelijke verklaringen verstrekken. Evenzo eist Socomec dat zijn leveranciers hun goederen betrekken van verantwoorde leveranciers, die zelf een beleid hebben om geen mineralen in te kopen uit conflictgebieden.

right

Door zijn inzet voor duurzame inkoop, voldoet Socomec aan duurzame ontwikkelingsdoelen nr. 8 en 12

objectifs_dev_dur_EN_.jpg
Mensenrechtenbeleid van de Socomec Groep
De Socomec Groep zet zich in voor een nauwgezet beheer van de naleving van mensenrechten, zowel op zijn eigen locaties als in zijn toeleveringsketen.

Lees meer over duurzame ontwikkeling bij Socomec

Beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling
Een verantwoordelijk en maatschappelijk inclusieve Groep die zich inzet voor duu
Inzet voor de ecologische transitie
Socomec hecht grote waarde aan het begrip duurzaamheid
Verkleining van de milieu-effecten van onze producten
Eco-ontwerp en energie-efficiëntie van producten