Voldoen aan kritieke toepassingsvereisten in industriële omgevingen

De distributie van elektrische stroom wordt vaak blootgesteld aan stroomvervorming met variërende perioden en intensiteit (niet-lineaire belastingen enzovoort).
Sommige kritieke belastingen werken echter alleen correct als deze worden geleverd via een hoogwaardige stroomvoorziening.
Socomec is een erkend wereldwijd specialist en heeft een bekroond assortiment compacte, volledige en innovatieve oplossingen ontwikkeld.
Om de beschikbaarheid en uitvoer van batterijen te garanderen bieden we bijvoorbeeld een autonoom systeem waarmee de werking hiervan permanent wordt gecontroleerd. Op deze manier worden onderhoudsprocedures vereenvoudigd en wordt de levensduur van de batterijen verlengd.

Ga nu aan de slag met onze oplossingen.